Plány akcí

POZVÁNKA

 

na výroční Členskou schůzi RC model klubu Kladno

 

  Výroční členská schůze RC model klubu Kladno se koná ve čtvrtek, 22. února 2014 od 17,00 hod v restauraci „GOME“, Kladno, náměstí E.Beneše 1467(zde).

 Program schůze:

 

     zahájení

     činnost klubu v roce 2013 a v roce 2014 (p.Metz, p.Martínek)

     zpráva hospodáře klubu (Ing. Stejskal)

     zpráva revizní komise (p.Hanuš)

     letištní plocha v roce 2014 (p.Martínek a p.Kárník)

     různé

  

   Na této schůzi bude přítomen majitel letištní plochy p.Martínek, který bude prodávat legitimace na používání letištní plochy v roce 2014.

 

                    Za výbor RC model klubu Kladno

                                                                                  Ing. Miloslav Stejskal

 

Comments are closed.